Ad Kraft je direktno odgovoran zašto je Elite Dent vodeća stomatološka ordinacija u Banjaluci kada su u pitanju protetski radovi i potpune rekonstrukcije. Godinama uspješno obavljaju najzahtjevnije zahvate i vraćaju osmijehe svojim pacijentima, a to potvrđuje broj ocjena na Google mapama.

Izazov

Jedan od zadnjih izazova je bio da povećamo broj konverzija, a ujedno i impresija za isti budžet, kako bi ordinacija povećala svoj brand awareness kao i broj klijenata na dnevnom nivou.


Ad Kraft je direktno odgovoran zašto je Elite Dent vodeća stomatološka ordinacija u Banjaluci kada su u pitanju protetski radovi i potpune rekonstrukcije. Godinama uspješno obavljaju najzahtjevnije zahvate i vraćaju osmijehe svojim pacijentima, a to potvrđuje broj ocjena na Google mapama.

Izazov

Jedan od zadnjih izazova je bio da povećamo broj konverzija, a ujedno i impresija za isti budžet, kako bi ordinacija povećala svoj brand awareness kao i broj klijenata na dnevnom nivou.