Digitalna marketing agencija Ad Kraft (u daljnjem tekstu: Ad Kraft); u svojoj poslovnoj jedinici u Sime Šolaje 1a, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina kao voditelj obrade Vaših ličnih podataka, koristi i štiti sve informacije koje Korisnici istoj dostavljaju kada koriste web stranicu www.ad-kraft.com i naše ostale usluge, posebno u pogledu obrade ličnih podataka u pružanju svojih usluga. Lični podatak je svaka informacija koja se odnosi na identifikovanu osobu, odnosno osobu koja se može direktno ili indirektno identifikovati. Konkretno, ličnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet korisnika (na primjer ime i prezime, email adresa, adresa stanovanja i sl.). Obrada ličnih podataka je svaka radnja ili skup radnji izvršenih na ličnim podacima, bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje, organizovanje, čuvanje, prilagođavanje ili izmjena, uzimanje, uvid, korištenje, otkrivanje podataka prenosom, objavljivanje ili na drugi način omogućavanje pristupa podacima, svrstavanje ili kombinovanje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, te izvođenje logičkih, matematičkih i drugih operacija nad tim podacima.

Kako prikupljamo lične podatke

Ad Kraft prikuplja Vaše lične podatke, između ostalog, u sljedećim slučajevima:

 • ako nas direktno kontaktirate putem bilo koje web stranice Ad Kraft kako biste zatražili informacije ili ponudu za naše usluge, putem naše kontakt forme
 • ako direktno od nas kupite uslugu
 • ako odgovorite na naše direktne marketinške kampanje, na primjer ispunjavanjem kontakt forme za unos podataka na našoj web stranici
 • ako nam naši partneri dostave Vaše podatke na dozvoljen način
 • ako ste mlađi od 16 godina, molimo Vas da nam ne pružate nikakve podatke bez odobrenja roditelja ili staratelja.

Kako se Vaši podaci mogu koristiti

Korištenje ličnih podataka u skladu s propisima o zaštiti ličnih podataka mora biti opravdano temeljem jedne od pravnih osnova, a mi ovim pravilnikom utvrđujemo osnove za svaku upotrebu ličnih podataka.

Opravdane osnove za obradu podataka su, između ostalog, legitimni interes, ugovorna obaveza, zakonska osnova i saglasnost. Obradu na temelju legitimnog interesa Ad Kraft koristi za promovisanje i pružanje informacija o svojim uslugama, u svrhu održavanja najviših standarda prodaje usluga iz svoje ponude. Temeljna prava i slobode postojećih i potencijalnih kupaca odmjerena su u odnosu na interes Ad Krafta da obrađuje podatke u navedenu svrhu. Ad Kraft će prikupiti kontaktne podatke, podatke o izvršenim uslugama, garancijama, kao i informacije o istoriji Vas kao klijenta, kada koristite naše usluge u svrhu obrade zahtjeva na temelju garancije ili tehničke podrške za izvršene usluge.

Lični podaci mogu se prenositi trećim stranama pod uslovom da postoji opravdana osnova za prenos, kao što je ispunjenje usluge, prevoza i slično.

Ad Kraft se koristi direktnim marketingom temeljem Vaših ličnih podataka kako bi Vas informisali o novostima i promocijama u našoj ponudi, o posebnim pogodnostima za kupovinu, o prezentacijama novih proizvoda, kao i našim nastupima na sajmovima, konferencijama, te ostalim događanjima isključivo uz Vašu saglasnost.

Saglasnost za direktni marketing može se u bilo kojem trenutku povući. Svaka osoba takođe može bilo kada dati prigovor na obradu podataka u gore navedenu svrhu.

Ad Kraft podliježe zakonima Bosne i Hercegovine, kao i nadnacionalnim propisima, i dužan ih se pridržavati, uključujući pružanje Vaših podataka tijelima za sprovođenje zakona, regulatornim i sudskim tijelima te trećim parničnim stranama vezano uz postupke ili istrage bilo gdje u svijetu gdje je to zahtijevano. Tamo gdje je to dopušteno, direktno ćemo Vam uputiti takav zahtjev ili Vas obavijestiti prije odgovora, osim ako bi to moglo uticati na sprečavanje ili otkrivanje zločina.

Pružanje ličnih podataka u svrhu saglasnosti s obavezujućim zahtjevima za Vašim podacima predstavlja zakonsku obvezu koja ovisi o konkretnom zahtjevu.

Kako čuvamo sigurnost Vaših podataka

Koristimo razne sigurnosne mjere, uključujući enkripciju i autentifikaciju, kako bismo zaštitili i održali sigurnost, integritet i dostupnost Vaših podataka.

Između ostalog, koristimo i sljedeće mjere:

 • strogo ograničen lični pristup Vašim podacima po načelu „nužnog pristupa“
 • sigurni prenos prikupljenih podataka
 • postavljanje firewalla na IT sisteme u svrhu zabrane neovlaštenog pristupa
 • trajno praćenje pristupa IT sistemima radi detekcije i sprečavanja zloupotrebe ličnih podataka

Svi Vaši podaci pohranjuju se na našim sigurnim poslužiteljima i sigurnim poslužiteljima naših partnera te im se pristupa i koristi u skladu s našim pravilima i standardima sigurnosti. Zaštita privatnosti Vaših podataka je trajna, te Ad Kraft preduzima sve mjere potrebne za njihovu zaštitu. Lične podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od gubitka.

Registracijom ili ispunjavanjem kontakt forme na internet stranici www.ad-kraft.com, dajete nam zasebnu saglasnost (pristanak) da obrađujemo Vaše lične podatke navedene u registracijskoj ili kontakt formi u određenu svrhu/e, kao i podatke dostupne u procesu dostave dokumentacije. Svrhe koje Ad Kraft može istaknuti u registracijskoj ili kontakt formi zahtijevaju zaseban pristanak svake posebno.

Obavezujemo se čuvati privatnost vaših ličnih podataka te s istima postupati u skladu s opštim uredbama o zaštiti podataka i drugim važećim primjenjivim propisima. Prikupljene lične podatke korisnika i posjetilaca web stranice, kao i ostalih klijenata ili potencijalnih klijenata, ne smijemo i nećemo neovlašteno upotrebljavati niti učiniti dostupnim trećim osobama, osim u slučajevima kada to poseban zakon dozvoljava, ukoliko to čini našu zakonsku obavezu ili je pak potrebno u svrhu realizacije ugovornih obaveza.

Obavezujemo se da nećemo zloupotrebljavati lične podatke iz registracijskog ili drugog obrasca ili prikupljene putem cookies-a, niti ih bez Vašeg dopuštenja prepuštati trećim osobama, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon te u slučajevima kada je to potrebno za ispunjenje obaveza. Ličnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet Korisnika (na primjer ime i prezime, email, adresa stanovanja i sl.), a koji služe za odgovaranje na upite Korisnika, statistiku te eventualnog slanja posebnih ponuda i newslettera, a po posebno pribavljenom pristanku.

Svi podaci o korisnicima strogo se čuvaju i dostupni su samo radnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi radnici Ad Krafta i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Obavezujemo se pružati zaštitu Vaših ličnih podataka na način da prikupljamo samo osnovne podatke koji su nužni za ispunjenje svrhe datog pristanka ili legitimnog interesa, ugovorne ili zakonske osnove. Podatke koji se pristupom na web stranicu automatski bilježe (IP adresa, ime domene, vrste pretraživača, broj posjeta, vrijeme provedeno na stranicama i sl.) koristićemo isključivo radi ocjene posjećenosti web stranice i radi poboljšanja njezina sadržaja i funkcionalnosti, odnosno u statističke svrhe.

Ad Kraft informiše Korisnike o načinu korištenja prikupljenih podataka te koristi iste za marketinške kampanje isključivo po posebno pribavljenom pristanku. U slučaju promjene bilo kojeg od ličnih podataka (npr. mjesto stanovanja, adresa dostave) koji se evidentiraju prilikom registracije, Korisnik je dužan promjenu izvršiti i u korisničkim podacima.

Prema važećem nacionalnom i nadnacionalnom zakonodavstvu, u cilju zaštite povjerljivosti ličnih podataka, posebno se obavezujemo postupati s Vašim podacima u skladu sa zakonom i po moralnim načelima, prikupljati podatke isključivo u tačno određene i zakonite svrhe, ne prosljeđivati podatke bilo kojoj trećoj osobi bez Vašeg prethodnog pristanka, ne prosljeđivati lične podatke državama izvan područja EU ako ta država ne osigurava primjeren nivo zaštite podataka; osigurati primjerenu, sigurnu pohranu ličnih podataka, na način da ista ne prelazi svrhu radi koje su podaci prikupljeni i radi koje se obrađuju; osigurati tačnost ličnih podataka; osigurati obradu ličnih podataka samo za vrijeme i svrhu za koju je to potrebno; preduzimati sve potrebne i prikladne tehničke i organizacijske mjere radi sprečavanja uništenja, oštećenja ili gubitka ličnih podataka Korisnika.

Za slučaj da više ne želite da na bilo koji način obrađujemo Vaše podatke, zahtijevate brisanje, ispravak ili prenos Vaših podataka, o tome nas obavijestite, i to putem email poruke na email adresu: [email protected].

Ad Kraft može kontaktirati Korisnika radi provjere autentičnosti zahtjeva.
Korisnik koji je fizička osoba može u bilo kojem trenutku zatražiti da mu/joj Ad Kraft:

 • Omogući pristup katalogu prikupljanja ličnih podataka;
 • Potvrdi obrađuju li se podaci u odnosu na Korisnika te omogućiti pregled ličnih podataka sadržanih u sistemu pohrane ličnih podataka i da ih kopira;
 • Proslijedi lične podatke koji su sadržani u sistemu pohrane podataka;
 • Pruži popis trećih osoba kojima su preneseni lični podaci, kada su im preneseni, na temelju čega i u koju svrhu;
 • Pruži informacije o izvorima na kojima se temelje evidencije koje lične podatke sistem pohrane sadrži o pojedincu i načinu obrade;
 • Pruži popis trećih osoba kojima su preneseni lični podaci, kada su im preneseni, na temelju čega i u koju svrhu;
 • Pruži informacije o svrsi obrade i vrsti ličnih podataka koji se obrađuju, kao i sva potrebna objašnjenja u tom smislu;
 • Objasni tehničke ili logičko-tehničke postupke donošenja odluka ako obavlja automatizovano odlučivanje obradom ličnih podataka pojedinca.

Rok čuvanja podataka Korisnika od strane Ad Krafta traje doživotno ili do prijema zahtjeva za brisanje od strane pojedinca na koga se lični podaci odnose, nakon čega se lični podaci brišu. Ad Kraft čuva lične podatke duže od navedenog roka samo ako je to obavezujuće važećim propisima u BiH ili nadnacionalnim zakonodavstvom.

Lični podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.